Thực hành cuộc sống

Đai ốc và Bulong

Mã sản phẩm: PL060
Số lượng còn trong kho: 96

Giá để 6 khung áo

Mã sản phẩm: PL039
Số lượng còn trong kho: 97

Giá treo 12 khung áo

Mã sản phẩm: PL038
Số lượng còn trong kho: 1

Khung buộc dây giầy

Mã sản phẩm: PL037
Số lượng còn trong kho: 9

Khung buộc nơ

Mã sản phẩm: PL036
Số lượng còn trong kho: 10

Khung cài móc

Mã sản phẩm: PL033
Số lượng còn trong kho: 12

Khung cúc áo nhỏ

Mã sản phẩm: PL032-1
Số lượng còn trong kho: 9

Khung cúc áo to

Mã sản phẩm: PL031
Số lượng còn trong kho: 8

Khung cúc bấm

Mã sản phẩm: PL030
Số lượng còn trong kho: 10

Khung kéo khóa

Mã sản phẩm: PL032
Số lượng còn trong kho: 11

Khung khóa an toàn

Mã sản phẩm: PL034
Số lượng còn trong kho: 8

Khung khóa dán

Mã sản phẩm: PL033-1

Khung kim băng

Mã sản phẩm: PL033-2

Khung thắt lưng

Mã sản phẩm: PL035
Số lượng còn trong kho: 9