MIRA TOYS | AID FOR LIFE – Những món đồ chơi và giáo cụ hỗ trợ cho sự trưởng thành hạnh phúc của trẻ em,

Được tạo ra bởi Chuyên gia Thiết kế, Kỹ sư, Thợ lành nghề, và Những người làm giáo dục,

Cùng với rất nhiều tình yêu dành cho trẻ nhỏ.

NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

KIỀU QUỐC CÔNG

Giám đốc

Phụ trách Thiết kế và Sản xuất

 • Co-founder Mira
 • CEO Mira Toys
 • Co-founder Onetuti

PHẠM HOÀI THU

Cố vấn mục tiêu giáo dục

 • Co-founder Mira
 • Founder hệ thống Maya Education
 • Founder hệ thống Casa dei Piccioni
 • Founder Trung tâm Tư vấn và Huấn luyện Montessori Việt Nam – VMAT
 • Founder Fyling Finger School
 • Chứng nhận Lý thuyết và thực hành Montessori Level 0-3
 • Giáo viên Montessori Level 3-6
 • chứng nhận lý thuyết và thực hành Montessori Level 6-9

ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

ĐỊNH HƯỚNG SẢN PHẨM

AN TOÀN

 • Thiết kế đảm bảo an toàn cho từng độ tuổi;
 • Nguyên liệu an toàn;
 • Ý nghĩa lành mạnh.

CHO PHÉP SỰ TƯƠNG TÁC

 • Đồ chơi Mira cho phép trẻ tương tác một cách chủ động và sáng tạo nhiều cách chơi trong quá trình chơi;
 • Tạo điều kiện để trẻ tương tác với môi trường hay người khác trong khi chơi;
 • Hỗ trợ cho khả năng ra quyết định độc lập, đồng thời với tính hòa đồng của trẻ.

CÓ TÍNH GIÁO DỤC

 • Mỗi món đồ chơi hay giáo cụ Mira đều có định hướng mục tiêu giáo cụ thể và tốt đẹp, tư vấn bởi các chuyên gia giáo dục nhiều kinh nghiệm;
 • Được thiết kế nhằm hỗ trợ để phát triển ở trẻ em: trí tuệ, kỹ năng thể chất, tính độc lập, khả năng ra quyết định, sự kiên trì, tính sáng tạo…

PHÙ HỢP ĐỘ TUỔI

 • Đồ chơi và giáo cụ Mira luôn được thiết kế phù hợp và hỗ trợ cho sự phát triển khả năng thể chất và tư duy của từng độ tuổi,
 • Hỗ trợ tốt nhất cho sự phát triển của trẻ em ở mỗi giai đoạn.

KHUYẾN KHÍCH TÍNH SÁNG TẠO

 • Khuyến khích trí tưởng tượng ở trẻ
 • Thúc đẩy sự sáng tạo.

THIẾT KẾ ĐỘC QUYỀN

 • Tất cả các sản phẩm đồ chơi của Mira đều được nghiên cứu và phát triển bởi chính các chuyên gia thiết kế và giáo dục Mira. Có đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.