Toán

10 que tính dự phòng

Mã sản phẩm: MA103-1
Số lượng còn trong kho: 99

9 Thanh hạt cườm vàng 1 chục

Mã sản phẩm: MA112
Số lượng còn trong kho: 55

Bàn tính hạt cườm lớn

Mã sản phẩm: MA092
Số lượng còn trong kho: 99

Bàn tính hạt cườm nhỏ

Mã sản phẩm: MA090
Số lượng còn trong kho: 99

Bảng 100

Mã sản phẩm: MA055
Số lượng còn trong kho: 99

Bảng kiểm soát của bảng 100

Mã sản phẩm: MA056
Số lượng còn trong kho: 99

Bảng mica tô số 0-9

Mã sản phẩm: MA002-1
Số lượng còn trong kho: 98

Bảng phép chia

Mã sản phẩm: MA086
Số lượng còn trong kho: 100

Bảng phép cộng

Mã sản phẩm: MA072
Số lượng còn trong kho: 99

Bảng phép nhân

Mã sản phẩm: MA077
Số lượng còn trong kho: 100

Bảng phép trừ với thanh số

Mã sản phẩm: MA082
Số lượng còn trong kho: 99

Bảng trò chơi chấm tròn

Mã sản phẩm: MA042
Số lượng còn trong kho: 100

Bộ 45 bảng trăm bằng gỗ

Mã sản phẩm: MA027
Số lượng còn trong kho: 99

Bộ 9 khối nghìn bằng gỗ

Mã sản phẩm: MA025
Số lượng còn trong kho: 98

Bộ bảng phương trình phép chia (Biểu đồ ngón tay)

Mã sản phẩm: MA088
Số lượng còn trong kho: 100

Bộ bảng phương trình phép cộng (Biểu đồ ngón tay)

Mã sản phẩm: MA074
Số lượng còn trong kho: 100

Bộ bảng phương trình phép nhân (Biểu đồ ngón tay)

Mã sản phẩm: MA079
Số lượng còn trong kho: 100

Bộ bảng phương trình phép trừ (Biểu đồ ngón tay)

Mã sản phẩm: MA084
Số lượng còn trong kho: 100

Bộ hạt cườm đầy đủ cho tủ hạt cườm

Mã sản phẩm: MA062
Số lượng còn trong kho: 99

Bộ seguin

Mã sản phẩm: MA051
Số lượng còn trong kho: 99

Bộ số dùng cho con tem

Mã sản phẩm: MA038-1

Bộ số nhám 0-9, có hộp/rổ

Mã sản phẩm: MA002
Số lượng còn trong kho: 97