Thực hành cuộc sống

Búa và đinh ghim

Mã sản phẩm: PL058
600,000 VNĐ
Cho vào giỏ hàng

Cắt trứng

Mã sản phẩm: PL047
Số lượng còn trong kho: 100
210,000 VNĐ
Cho vào giỏ hàng

Cọ rửa vỏ sò và đá

Mã sản phẩm: PL065
Số lượng còn trong kho: 100
258,000 VNĐ
Cho vào giỏ hàng

Đai ốc và Bulong

Mã sản phẩm: PL060
Số lượng còn trong kho: 99
424,000 VNĐ
Cho vào giỏ hàng

Đan

Mã sản phẩm: PL040
Số lượng còn trong kho: 99
158,000 VNĐ
Cho vào giỏ hàng

Đánh bóng giày

Mã sản phẩm: PL067
Số lượng còn trong kho: 100
248,000 VNĐ
Cho vào giỏ hàng

Đánh bóng Gỗ

Mã sản phẩm: PL063
Số lượng còn trong kho: 100
63,000 VNĐ
Cho vào giỏ hàng

Đinh ghim

Mã sản phẩm: PL004
Số lượng còn trong kho: 100
150,000 VNĐ
Cho vào giỏ hàng

Gấp khăn ăn theo đường may

Mã sản phẩm: PL006
Số lượng còn trong kho: 100
225,000 VNĐ
Cho vào giỏ hàng

Gắp quả bông len bằng đũa

Mã sản phẩm: PL021
Số lượng còn trong kho: 99
278,100 VNĐ
Cho vào giỏ hàng

Giá để 6 khung áo

Mã sản phẩm: PL039
Số lượng còn trong kho: 99
992,000 VNĐ
Cho vào giỏ hàng

Giá treo 12 khung áo

Mã sản phẩm: PL038
Số lượng còn trong kho: 1
2,579,000 VNĐ
Cho vào giỏ hàng

Hút bằng ống hút nhỡ

Mã sản phẩm: PL027
Số lượng còn trong kho: 99
321,000 VNĐ
Cho vào giỏ hàng

Hút bằng ống nhỏ mắt

Mã sản phẩm: PL028
Số lượng còn trong kho: 99
76,000 VNĐ
Cho vào giỏ hàng

Kẹp to với hạt khô

Mã sản phẩm: PL019
Số lượng còn trong kho: 100
243,600 VNĐ
Cho vào giỏ hàng

Khung buộc dây giầy

Mã sản phẩm: PL037
Số lượng còn trong kho: 9
169,000 VNĐ
Cho vào giỏ hàng

Khung buộc nơ

Mã sản phẩm: PL036
Số lượng còn trong kho: 11
169,000 VNĐ
Cho vào giỏ hàng

Khung cài móc

Mã sản phẩm: PL033
Số lượng còn trong kho: 12
169,000 VNĐ
Cho vào giỏ hàng

Khung cúc áo nhỏ

Mã sản phẩm: PL032-1
Số lượng còn trong kho: 9
169,000 VNĐ
Cho vào giỏ hàng

Khung cúc bấm

Mã sản phẩm: PL030
Số lượng còn trong kho: 11
169,000 VNĐ
Cho vào giỏ hàng

Khung kéo khóa

Mã sản phẩm: PL032
Số lượng còn trong kho: 12
169,000 VNĐ
Cho vào giỏ hàng

Khung khóa an toàn

Mã sản phẩm: PL034
Số lượng còn trong kho: 10
169,000 VNĐ
Cho vào giỏ hàng

Khung thắt lưng

Mã sản phẩm: PL035
Số lượng còn trong kho: 10
169,000 VNĐ
Cho vào giỏ hàng

Lau và tỉa lá cây

Mã sản phẩm: PL056
Số lượng còn trong kho: 100
218,000 VNĐ
Cho vào giỏ hàng