Lịch sử

Bảng các ngày trong tháng Tiếng Việt

Mã sản phẩm: HI005
Số lượng còn trong kho: 100
410,000 VNĐ
Cho vào giỏ hàng

Bảng các tháng trong năm Tiếng Anh

Mã sản phẩm: HI004
Số lượng còn trong kho: 3
Liên hệ

Con dấu đồng hồ

Mã sản phẩm: HI019
Số lượng còn trong kho: 100
214,000 VNĐ
Cho vào giỏ hàng

Đồng hồ 1 kim

Mã sản phẩm: HI012
Số lượng còn trong kho: 6
Liên hệ

Đồng hồ 2 kim

Mã sản phẩm: HI013
Số lượng còn trong kho: 6
Liên hệ

Đồng hồ 60 chốt cắm

Mã sản phẩm: HI017
Số lượng còn trong kho: 3
Liên hệ

Đồng hồ kim di chuyển

Mã sản phẩm: HI014
Số lượng còn trong kho: 100
1,078,000 VNĐ
Cho vào giỏ hàng

Giấy cho hoạt động làm lịch – 100 trang

Mã sản phẩm: HI010
Số lượng còn trong kho: 100
24,000 VNĐ
Cho vào giỏ hàng

Làm đồng hồ

Mã sản phẩm: HI018
Số lượng còn trong kho: 3
172,000 VNĐ
Cho vào giỏ hàng

Rổ mô hình các hóa thạch thời tiền sử – 10 mô hình

Mã sản phẩm: HI022
Số lượng còn trong kho: 100
345,000 VNĐ
Cho vào giỏ hàng

Thẻ đồng hồ 2 kim

Mã sản phẩm: HI013-1
Số lượng còn trong kho: 100
24,000 VNĐ
Cho vào giỏ hàng

Xô khảo cổ

Mã sản phẩm: HI024
Số lượng còn trong kho: 100
499,000 VNĐ
Cho vào giỏ hàng