Khoa học

Bảng tên các loại hình lá Tiếng Anh

Mã sản phẩm: SM005
Số lượng còn trong kho: 100
30,000 VNĐ
Cho vào giỏ hàng

Bộ bảng kiểm soát dùng cho tủ thực vật có khay MIA

Mã sản phẩm: SM009
Số lượng còn trong kho: 100
220,000 VNĐ
Cho vào giỏ hàng

Bộ Bảng kiểm soát tủ động vật không có khay

Mã sản phẩm: SA023-1
Số lượng còn trong kho: 100
592,000 VNĐ
Cho vào giỏ hàng

Bộ control tủ ghép hình thực vật không có khay

Mã sản phẩm: SA006
Số lượng còn trong kho: 100
592,000 VNĐ
Cho vào giỏ hàng