Giác quan

Bảng xúc giác Ghép cặp

Mã sản phẩm: SE059

Bình cảm nhiệt

Mã sản phẩm: SE061

Các dạng hình học stamp

Mã sản phẩm: ZT028

Giá đựng thẻ tủ hình học

Mã sản phẩm: SE044
Số lượng còn trong kho: 1

Hộp ghép cặp vải số 2 – trắng

Mã sản phẩm: SE058
Số lượng còn trong kho: 1

Ống khứu giác

Mã sản phẩm: SE063
Số lượng còn trong kho: 2

Ống vị giác

Mã sản phẩm: SE064
Số lượng còn trong kho: 1

Tấm cảm nhiệt

Mã sản phẩm: SE060

Tấm trọng lượng

Mã sản phẩm: SE062

Túi xúc giác với các khối cầu

Mã sản phẩm: SE070
Số lượng còn trong kho: 1

Túi xúc giác với các khối hình học

Mã sản phẩm: SE069
Số lượng còn trong kho: 2